Không thể tin được!nhiều gái xinh thế!

Có hay không nhưng đại từ điển như thế này!thật quá phũ phàng!